Rzeczoznawca Majątkowy LublinIwona Dąbrowska

nr licencji: 5766

Oeferuję wycenę dla potrzeb: 

 •  zabezpieczenia kredytów bankowych
 •  kupna - sprzedaży, zamiany nieruchomości
    - ustalenia ceny sprzedaży- nabycia nieruchomości
    - ustalenia ceny wejściowej do przetargów
    - sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy
certyfikat
 •  ustalenia wartości aportu
 •  ubezpieczenia nieruchomości
•  ustalenia podatku od spadku lub darowizn
 •  podziału majątkowego
 •  zniesienia współwłasności
 •  oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 •  aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
 •  sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu
 •  oddania nieruchomości w trwały zarząd
 •  aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu
 •  ustalenia wysokości odszkodowań:
     - z tytułu wywłaszczenia nieruchomości
     - z tytułu decyzji planistycznych
     - za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi
 •  ustalenia opłat adiacenckich
 •  innych
kontakt
 rzeczoznawca majątkowy lublin - rzeczoznawca lublin - wycena domu lublin - wycena działki lublin - tania wycena lublin - wycena mieszkania lublin